Ostatnio bardzo popularne stało się wydawanie książek. Jest wiele wydawnictw, które niewątpliwie zajmą się wszystkim co wiąże się z wydaniem książki czy popularnego ostatnio ebooka. Jednak Oferta Wydawnictwa Psychoskok jest najkorzystniejszą ofertą na rynku i przewyższa ofertę jaką proponuje wiele innych wydawnictw. Poznaj najkorzystniejsze z nich.

 

Jak wydać ebooka?

  • Koszt wydania ebooka to 0-600zł. W cenę tą wliczone są prace przygotowawcze (korekta, grafika okładek, skład, kampania informacyjno-promocyjna, recenzje). Autor książki staje się oficjalnie autorem w polskim systemie wydawniczym, gdyż ebook / audiobook ma nadany nr ISBN i klasyfikowany jest w Bibliotece Narodowej, dokładnie tak samo jak publikacja konwencjonalna, czyli książka w postaci papierowej. Wydawnictwo zapewnia promocję oraz dystrybucję ebooka. Nasze zakontraktowane kanały dystrybucji obejmują ok 90% rynku e-książki w Polsce. Jest to prawdopodobnie najlepsza oferta na rynku. Pełny profesjonalizm w atrakcyjnej cenie.

  • Przychody Autora wahają się pomiędzy 15-80 % wpływów wydawnictwa, w zależności od preferowanego wariantu finansowania / współfinansowania swojej książki – ebooka. Nasze 3 warianty wydania, w tym prowizje dla Autorów, odnoszą się zarówno do książki w formie papierowej jak i ebooka – zobacz plany finansowe na wydanie ebooka.

Jak wydać książkę ?

Przedstawiamy trzy programy finansowe wydania książki, sam możesz wybrać jaki najbardziej Ci odpowiada.

1. Autor w całości finansuje wydanie własnej książki

Z punktu widzenia prowizji otrzymywanych ze sprzedaży wydanej książki, wariant ten stanowi zdecydowanie najlepszą perspektywę finansową dla Autora. Otrzymuje on aż 80% przychodów wydawcy ze sprzedaży tytułu.

 

Wybierając tą opcję Autor pozostaje jedynym właścicielem praw autorskich i majątkowych do tytułu i treści napisanego przez siebie utworu, a także w pełnym zakresie decyduje o wysokości ceny detalicznej oraz wielkości nakładu. Wszelkie dodruki książki są wówczas wykonywane jedynie na mocy Jego decyzji.

2. Autor i Wydawnictwo Psychoskok finansują wydanie książki współmiernie (50% / 50%)

Wariant współmiernego finansowania to mniejsze ryzyko ze strony Autora, ale też znacząco niższe Jego potencjalne korzyści. Autor otrzymuje 42.5% przychodów wydawcy ze sprzedaży napisanych przez siebie książek.

 

Wybierając tą opcję Autor oczywiście zachowuje prawa autorskie, lecz przekazuje Wydawnictwu prawa majątkowe do tytułu i treści napisanej przez siebie książki, mając jednak zagwarantowaną prowizję 40% przychodów wydawcy z tytułu sprzedaży książek (lub praw majątkowych do nich). Decyzja dotycząca ceny i nakładu podejmowana jest wspólnie na mocy porozumienia.

3. Wydawnictwo w całości finansuje wydanie książki

Wariant pełnego sfinansowania wydania książki przez Wydawnictwo wymaga przede wszystkim zgody wydawnictwa, która jest wynikiem analizy treści i formy utworu. Autor nie ponosi żadnego ryzyka finansowego, a zatem i Jego korzyści są ograniczone. Wydawnictwo może zaproponować wykup praw majątkowych do tytułu i treści utworu / książki w zamian za jednorazowe wynagrodzenie lub prowizję ze sprzedaży książek w wysokości 10-15% przychodów wydawcy. Autor nie zachowuje jednak decyzyjnego wpływu na cenę detaliczną ani wielkość nakładu.