Stosowanie metod artystycznych do leczenia zaburzeń psychicznych i poprawy zdrowia psychicznego jest znane jako terapia sztuką. Terapia sztuką to technika zakorzeniona w idei, iż twórcza ekspresja może sprzyjać uzdrowieniu i dobremu samopoczuciu psychicznemu.

Ludzie od tysięcy lat polegają na sztuce komunikacji, wyrażania siebie i uzdrawiania. Ale arteterapia zaczęła być formalnym programem dopiero w latach 40. XX wieku.

Lekarze zauważyli, że osoby cierpiące na choroby psychiczne często wyrażały się poprzez rysunki i inne dzieła sztuki, co skłoniło wielu do zbadania wykorzystania sztuki jako strategii leczenia. Od tego czasu sztuka stała się ważną częścią pola terapeutycznego i jest wykorzystywana w niektórych technikach oceny i leczenia.

Rodzaje terapii kreatywnych

Terapia sztuką nie jest jedynym rodzajem sztuki twórczej stosowanym w leczeniu chorób psychicznych. Inne rodzaje kreatywnych terapii obejmują:

 • Terapia tańcem
 • Terapia dramatu
 • Terapia ekspresyjna
 • Terapia muzyczna
 • Terapia pisania

Techniki

Celem arteterapii jest wykorzystanie procesu twórczego, aby pomóc ludziom odkrywać wyrażanie siebie, a tym samym znajdować nowe sposoby na uzyskanie osobistego wglądu i rozwijanie nowych umiejętności radzenia sobie.

Tworzenie lub docenianie sztuki służy do pomagania ludziom w odkrywaniu emocji, rozwijaniu samoświadomości, radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu poczucia własnej wartości oraz budowania relacji w rodzinie.

Książka w ofercie sprzedaży – https://www.psychoskok.pl/produkt/razem-najlepiej-czyli-jak-wykorzystywac-arteterapie-do-budowania-relacji-w-rodzinie/

Wspólne działanie w rodzinie wpływa na jej rozwój i wzrost. Propozycją dla rodzin jest arteterapia, której metody i ćwiczenia prezentuje w swojej publikacji „RAZEM NAJLEPIEJ, czyli jak wykorzystywać arteterapię do budowania relacji w rodzinie”. W książce Magdalena Słowińska-Golec (doświadczony psycholog, arteterapeuta i tutor, pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami) prezentuje proste ćwiczenia z różnych form arteterapii – arteterapii wizualnej/plastykoterapii, bajkoterapii, teatroterapii, fotografoterapii oraz klika propozycji arteterapii, którą wspólnie z dziećmi można wykorzystywać na powietrzu podczas spacerów.

Techniki stosowane w arteterapii mogą obejmować:

 • Kolaż
 • Kolorowanie
 • Rysunek
 • Malowanie palcami
 • Obraz
 • Fotografia
 • Rzeźbienie
 • Praca z gliną

Tworząc sztukę, klienci mogą analizować to, co stworzyli i jak się z tym czują. Eksplorując swoją sztukę, ludzie mogą szukać tematów i konfliktów, które mogą wpływać na ich myśli, emocje i zachowania.

W czym może pomóc arteterapia

Terapia sztuką może być stosowana w leczeniu szerokiej gamy zaburzeń psychicznych i dystresu psychicznego . W wielu przypadkach może być stosowana w połączeniu z innymi technikami psychoterapii, takimi jak terapia grupowa lub terapia poznawczo-behawioralna (CBT) .

 

Korzyści z arteterapii

Według badania z 2016 r. opublikowanego w Journal of the American Art Therapy Association, mniej niż godzina twórczej aktywności może zmniejszyć stres i mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, niezależnie od doświadczenia artystycznego czy talentu.

Arteterapeuta może korzystać z różnych metod plastycznych, w tym rysunku, malarstwa, rzeźby i kolażu z klientami, od małych dzieci po osoby starsze.

Klienci, którzy doświadczyli traumy emocjonalnej, przemocy fizycznej, przemocy domowej, lęku, depresji i innych problemów psychologicznych, mogą odnieść korzyści z kreatywnego wyrażania siebie.

Niektóre sytuacje, w których można zastosować arteterapię, obejmują:

 • Dorośli doświadczający silnego stresu
 • Dzieci doświadczające problemów behawioralnych lub społecznych w szkole lub w domu
 • Dzieci lub dorośli, którzy przeżyli traumatyczne wydarzenie
 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Osoby żyjące z urazem mózgu
 • Osoby doświadczające problemów ze zdrowiem psychicznym

Skuteczność

Chociaż badania sugerują, że arteterapia może być korzystna, niektóre ustalenia dotyczące jej skuteczności są mieszane. Badania są często małe i niejednoznaczne, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, jak i kiedy arteterapia może być najbardziej korzystna.

W badaniach dorosłych, którzy doświadczyli traumy, stwierdzono, że arteterapia znacząco zmniejsza objawy traumy i obniża poziom depresji. Jeden przegląd skuteczności arteterapii wykazał, że ta technika pomogła pacjentom przechodzącym leczenie raka poprawić jakość ich życia i złagodzić różne objawy psychologiczne.  Jedno z badań wykazało, że arteterapia zmniejszyła depresję i zwiększyła poczucie własnej wartości u starszych osób mieszkających w domach opieki.