Przewodnim motywem książki pt „Anatomia zła. Rzecz o mentalności śmierci” napisana przez Dawida Hybsza jest odpowiedź na pytanie czy można zapanować lub ograniczyć negatywne skutki mechanizmu destrukcyjnego i czy można się od niego całkowicie uwolnić. Autor bardzo spostrzegawczo analizuje wpływ mechanizmu destrukcyjnego tkwiącego w jednostkach na całe społeczeństwo oraz jego obecność w religii, tradycji, kulturze, seksie, i innych obszarach ludzkiej aktywności.

 Zawarte w książce historyjki mają charakter edukacyjny. Pobudzają czytelnika do refleksji i głębszego rozumienia mechanizmów destrukcyjnych. Autor w sposób nieco dowcipny, czasami nie wprost, ukazuje odcienie tendencji destrukcyjnych, z którymi stykamy się w swoim życiu. Każda historia może być dla nas źródłem refleksji i z pewnością nie jeden z nas odnajdzie w nich odniesienie do własnego życia lub życia swoich znajomych, oraz sytuacji, w jakiej się znajduje lub kiedyś znajdował. To właśnie dzięki opisanym historiom, bardziej zrozumie mechanizmy kierujące ludźmi.

Dawid Hybsz zwraca uwagę czytelnika na pewnego rodzaju paradoks współczesnego kościoła. Obrazuje to przytaczając pewną historię dotyczącą dramatu dwóch niedaleko mieszkających siebie rodzin. Jedna z nich nie może mieć dzieci więc chce skorzystać z metody in vitro, druga niestety zaliczyła potocznie mówiąc „wpadkę” i nie ma możliwości wychowania dziecka, związku z tym chce dokonać aborcji. Niestety sprzeciwia się temu ksiądz, który często odwiedza rodziny. Nie chce się zgodzić ani na aborcje, ani na dziecko zapładniane metodą in vitro, przyczyniając się tym samym do dramatu obu tych rodzin. Zaraz potem daje przykład swojej hipokryzji ponieważ prowadząc zajęcia z młodzieżą uczy ich, że rodzina jest wielką radością. Paradoksem jest również fakt, iż obie rodziny przeżywają dramat z tego samego powodu, jak to słusznie zauważył autor- jedni, że TO mają, drudzy, że TEGO nie mają.

Książka dostępna jako:

ebookhttp://www.ebooki123.pl/anatomia-zla-rzecz-o-mentalnosci-smierci_p215

drukhttp://selkar.pl/aff/skok/anatomia-zla-rzecz-o-mentalnosci-smierci

Dawid Hybsz z wykształcenia jest etnologiem i antropologiem kultury. Od dłuższego czasu zajmuje się medytacją, pracą nad sobą i rebirthingiem. Interesuje się psychoterapią i psychologią (ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt i Psychologii Zorientowanej na Proces) oraz religiami Wschodu.